Slänga julgranar

Fram till och med 23-01-31 kan man lägga sina granar nere vid avstjälpningsplatsen mitt emot Qvisthallen, där fastighetsskötarna slänger trädgårdsavfall.  Vi kan alltså inte lämna granar utanför soprummet.

Välkommen till nya hemsidan

Välkommen till BRF Måsängens nya hemsida. Vi har bytt utseende och grafisk profil för att underlätta arbetet med att hålla hemsidan uppdaterad och aktuell samt för att underlätta navigation. Du finner också de senaste Måsbladen under menyn Nyheter > Måsbladet.