Sopor och återvinning

Det är mycket viktigt att vi alla sorterar våra sopor, både för miljöns och föreningens skull. Soporna som slängs i sopkärlen vägs och vi betalar sophämtningen efter vikt. Det innebär att varje onödig sopa som kastas kostar oss onödiga pengar. En av förutsättningarna för att ha låga månadsavgifter är att inte slösa.

Restavfall, kompost och ljuskällor slängs i vårt gemensamma soprum. Observera att inget annat avfall är tillåtet att kasta i soprummet. Soprummet har kodlås och koden fås via styrelsen. Om du flyttar in till föreningen kan du också fråga den du köper lägenheten av eller en granne.

Restavfall

Restavfall kastas i soprummet. Restavfall är sådant som inte kan kastas i återvinningen eller komposten. Tänk på att försluta påsarna ordentligt innan du slänger dem.

Kompost

Kompost är i huvudsak skal och matrester men även hushållspapper kan kastas i kompostkärlen. Matavfallspåsarna är sk majspåsar och finns att hämta i soprummet.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall av typen kvistar, löv och gräs (OBS, ej jord eller krukor) kan slängas i stora plastkärl som står utanför soprummet. Kärlen är öppna från april till och med en bit in i november.

Kartong, papp, plast metall, glas och batterier

Detta lämnas vid någon av de två återvinningsstationerna som finns i anslutning till vårt område (vid parkeringen vid Furulunds centrum samt väster om vårt område vd HSB:s områdeskontor). Även ÅVC i Öjersjö tar emot denna typ av avfall.

Byggavfall, elavfall, kemiskt avfall etc.

Allt annat avfall lämnas på återvinningscentralen i Öjersjö. Det är alltså inte tillåtet att kasta det i vårt soprum.