Arbeten i området med start v14

BYTE AV ELSKÅP I OMRÅDET V14
Lerums energi kommer att byta elskåp inne på området med början vecka 14 så räkna med att diverse maskiner och fordon rör sig i området.

ASFALTSARBETEN V16
PEAB planerar att återuppta asfaltsarbetena under vecka 16. Det rör sig om reparation och upprustning av gångvägen ner mot Quisthallen men också diverse asfaltsarbeten runt om i området där det behövs, Även här kan man räkna med att diverse maskiner och fordon rör sig i området.