Hur fungerar föreningen?

Hur fungerar en bostadsrättsförening?

En BRF fungerar som ett företag som medlemmarna äger tillsammans. Medlemmarna är vi som äger en lägenhet i föreningen. Varje medlem äger en andel av allting i föreningen (garage, lekplatser, mark, hus mm) samt rätten att använda sin lägenhet.

Varje lägenhet är en andel i föreningen och har en röst på föreningsstämman oavsett hur många som bor i lägenheten.

En BRF är en ekonomisk förening utan vinstintresse, målet är att i det långa loppet varken gå med vinst eller förlust. Eftersom vissa underhållsåtgärder är mycket kostsamma betyder det att föreningen ibland samlar på sig medel som sedan spenderas på dessa åtgärder.

Varje medlem betalar varje månad en avgift vars storlek baseras på lägenhetens andelstal (som baseras på lägenhetens yta). Denna avgift är föreningens huvudsakliga intäkt och används bland annat till:
– Löpande utgifter (el, värme, snöröjning. reparationer…)
– Amortering av föreningens lån
– Avsättning till framtida underhåll enligt underhållsplanen som sträcker sig 50 år in i framtiden

Det är alltså vi som bor i området som tillsammans äger föreningen. Det innebär att alla utgifter som vi har, betalar vi tillsammans via avgiften. Får vi högre utgifter så får vi också en högre avgift och sparar vi på utgifter (t ex sophämtning, uppvärmning, vatten) så får vi en lägre avgift.

Det finns inget annat företag eller organisation som har ekonomiska intressen i föreningen. Föreningen är startad av HSB men i dagsläget innebär det endast att vi är medlemmar i HSB och har en HSB-representant i styrelsen. Vi köper vissa tjänster som teknisk och ekonomisk förvaltning av HSB men vi skulle också kunna köpa dem av andra leverantörer.

Figuren här nedan illustrerar översiktligt hur pengarna flödar:

Styrelsen och demokrati

Varje lägenhet har en röst på föreningens årsstämma. Årsstämman väljer föreningens styrelse, valberedning och revisor bland de medlemmar som bor i området (HSB har också med en representant i styrelsen). Läs mer här.

Styrelsen är arvoderad och utför styrelsearbetet på sin fritid vid sidan om sina ordinarie jobb eller sysselsättningar. I styrelsens uppgifter ingår att fatta beslut om löpande ärenden, föreningens ekonomi, underhållsplan mm samt att genomföra projekt som beslutas av föreningsstämman. Eftersom styrelsen är lekmän som inte personligen kan vara experter på allt som berör en BRF anlitar den olika leverantörer för projektering, markarbeten, projektledning, målning etc.

Alla medlemmar har möjlighet att lämna in motioner (förslag) till föreningens årsstämma. Det är på årsstämman som vi som medlemmar fattar de större besluten så ta dig gärna tid att delta på den för det är här man som medlem kan vara med och påverka.

Både vi som boende samt styrelse, revisor och valberedning har ett antal regelverk att förhålla oss till. Läs mer om lagar, stadgar och ordningsregler här.

Om man som medlem brinner speciellt för något, t ex trädgårdskötsel, småreparationer eller sociala aktiviteter är det självklart fritt fram att kontakta styrelsen så hjälper vi till att försöka bilda en arbets- eller intressegrupp. Det finns t ex redan en fixargrupp som träffas då och då och utför mindre arbeten inom vårt område.

Löpande underhåll och reparationer

BRF Måsängen äger många byggnader för våra 125 lägenheter, förråd och garage samt en hel del mark. Detta betyder att det alltid är en hel del underhållsåtgärder och reparationer på gång.

Det finns tyvärr inte en chans för styrelsen att hela tiden hålla sig uppdaterad om alla dessa utöver det löpande styrelsearbetet. Därför anlitar vi olika leverantörer, t ex HSB som i på egen hand baserat på avtal sköter löpande fastighetsförvaltning, snöröjning etc åt oss. Detta innebär att styrelsemedlemmarna inte har koll på alla läckande kranar, gnisslande dörrar och surrande fläktar i föreningen – Vi litar på att våra leverantörer gör sitt jobb. Upplever man som medlem att det trots alt är problem med någon reparation eller annat så bör man givetvis kontakta styrelsen och påtala detta – ibland går ju saker fel.