Kontakt och felanmälan

Felanmälan

Vår förening köper in tjänster för fastighetsskötsel från HSB så för snabbast respons bör vi också felanmäla de flesta fel direkt till dem via länk nedan. Vi har också ett service- och supportavtal med Telia så för snabbast respons bör vi anmäla fel på TV, telefoni och bredband direkt till dem.

Det är självklart fritt fram att uppmärksamma styrelsen om något fel har uppstått eller om man har synpunkter på något. De flesta styrelsemedlemmarna har dock vanliga jobb att ägna sig åt på dagarna och hinner därför inte hantera rutinmässiga felanmälningar

Fel i lägenhet, i våra fastigheter eller utomhus

Du ansvarar själv för det mesta inne i din lägenhet, läs mer på sidan om underhållsansvar. Felanmäl fel som inte ingår i ditt egna underhållsansvar (som föreningen ansvarar för) direkt till HSB här: https://www.hsb.se/goteborg/felanmalan/

HSB kan ofta hjälpa till med fel som ingår i ditt egna underhållsansvar men du får då bekosta detta själv. Om du är osäker: fråga!

Fel på internet, TV eller fast telefon

Har du problem med internet, TV eller fast telefon: felanmäl direkt till Telia på telefon: 90200


Kontakta styrelsen via e-post eller expeditionstid

Har du frågor, synpunkter eller är nyfiken på vilka som sitter i styrelsen är du välkommen att träffa oss på expeditionstiden helgfria måndagar jämna veckor kl 19:00-19:30. Vi finns på plats i föreningslokalen i Timmerslätt 31 (ingång på gaveln). Normalt är det sommaruppehåll för expeditionstiderna, se Måsbladet för mer information.

Du kan även e-posta styrelsen på adressen: