Problem med varmvatten

Som alla säkert har märkt har vi problem med varmvattnet. Problemet ligger i vår undercentral och det är styrsystemet till varmvattnet som krånglar. Den delen ansvarar Partille Energi för och arbete pågår med att anskaffa nytt system.

Eftersom en olycka sällan kommer ensam upptäcktes i samma veva att en cirkulationspump inte fungerar som den ska. Den är föreningens ansvar och den är felanmäld till leverantören som kommer att åtgärda den snarast. Arbete pågår alltså på två fronter men det är svårt att säga exakt hur lång tid det kommer att ta innan det är löst.