Stadgar och ordningsregler

Som boende och styrelse i en bostadsrättsförening har vi följande regelverk att förhålla oss till:

 • Bostadsrättslagen
  Övergripande om under vilka förutsättningar en brf och brh existerar.
 • Föreningslagen
  Ger riktlinjer för stämma och styrelse. Likhetsprincipen, otillbörlig fördel/nackdel
 • Stadgar
  Föreningens egen “lag” mer detaljerat inom ramarna för ovan nämnda lagar, beslutas av föreningsstämman
 • Ordningsregler
  Komplement till stadgarna, kan beslutas av styrelsen

Det är upp till var och en av oss som som bor i vår förening att hålla sig uppdaterad om stadgar och ordningsregler och att följa dem. Du hittar ordningsreglerna och stadgarna nedan.

Stadgar

Här hittar du BRF Måsängens stadgar. Stadgarna reglerar formella frågor som hur föreningsstämmor skall hållas men även andra frågor rörande vad vi medlemmar får och inte får göra inne i och utanför våra lägenheter.


Ordningsregler

Föreningens har även ett antal ordningsregler som främst reglerar mer praktiska frågor.