Prishöjning tvättstugan

Pga ökade kostnader har avgiften för att använda tvättstugan höjts till 50 kr per gång.