Slänga julgranar

Fram till och med 23-01-31 kan man lägga sina granar nere vid avstjälpningsplatsen mitt emot Qvisthallen, där fastighetsskötarna slänger trädgårdsavfall. 

Vi kan alltså inte lämna granar utanför soprummet.