Asfaltsarbeten med start v48

Under v48 påbörjas asfaltsarbeten i vårt område, detta kommer att utföras i mindre utsträckning vid våra garage samt inne i området mellan husen. 

Backen ner mot Furulunds Centrum, ovanför Qvisthallen och intill Timmerslätt 19, kommer att asfalteras om, detta blir en större insats där hela backen berörs och ej kommer att vara tillgänglig under den period då asfaltsarbetet pågår.

Det företag som genomför asfalteringen är PEAB och de anställda kommer att röra sig området samt nyttja faciliteter inne i våra lokaler, bl a pentryt och Puben.

De anställda hos PEAB skall vid behov kunna uppvisa en giltig ID, ett så kallat ID06.

Vi hoppas och tror att arbetet skall flyta på smidigt utan störningar för våra boende i området. Ev. frågor hänvisas till föreningens förvaltare hos HSB:

Linda Camitz Olofsson tel. 010-442 22 62 

Mail: linda.camitzolofsson@hsb.se