Varning för hett tappvatten i våra kranar med risk för brännskador

Temperaturövervakningen har slutat fungera 2023-08-18 och detta kräver åtgärder i värmecentralen som kan ta några dagar.

Ni som har barn se efter dem så att ingen bränner sig